≡ Menu

Hur går det till

Pilates hem | Om pilates | Hur går det till?

Varje träningspass är 55 minuter långt oavsett om du tränar i grupp eller privat. Introduktionstillfället är ca 75 minuter långt.

Introduktion ca 75 minuter
Vid introduktionstillfället berättar jag kort om pilatesmetodens bakgrund, vem Joseph Hubertus Pilates var och hur STOTT PILATES® skiljer sig från traditionell pilates. Jag gör en hållningsanalys och vi diskuterar ev skadeproblematik.
Vi pratar om dina förväntningar, dina mål med träningen och hur mycket tid du vill lägga för att nå förväntade resultat. Du får lära dig Stott Pilates fem grundprinciper och hur du använder dessa praktiskt i träningen. Dessutom får du prova några övningar ur den klassiska repertoaren.

Privatträning 55 minuter
Med introduktionstillfället som grund utformar jag ett personligt program där du successivt arbetar dig upp till de fulla klassiska pilatesövningarna på matta. Du tränar igenom hela kroppen vid varje träningstillfälle och jag introducerar redskap som både kan underlätta och utmana din träning.

Gruppträning 55 minuter
Den stora fördelen med träning i grupp är givetvis priset som är långt under priset för privatträning. Du som känner dig bekväm med att träna i grupp kan med fördel delta i gruppträning på matta. Träningen sker i små grupper för att jag ska hinna korrigera så många deltagare som möjligt. I grupp gör alla deltagare samma övningsserie men jag modifierar för olika behov. Du lär dig övningar på matta och jag introducerar efter hand lite olika små redskap.